Nabídka

Nabízím geodetické práce převážně v Jihočeském kraji, po dohodě i na území celé ČR :

  • Geometrické plány – rozdělení pozemku, vyznačení budovy, vymezení rozsahu věcného břemene
  • Vytyčování hranic parcel katastru nemovitostí i dřívější pozemkové evidence
  • Vytyčování staveb – rodinné domy, přístavby, komunikace, haly
  • Zaměření polohopisu a výškopisu – účelová mapa, projektový podklad
  • Zaměření skutečného provedení staveb – budovy, přípojky inženýrských sítí, komunikace

…a další

Pro orientační přehled cen geodetických prací navštivte ceník, pro konkrétní nabídku mě neváhejte kontaktovat, nebo pro svůj požadavek využijte jednoduchý kontaktní formulář (uveďte prosím alespoň katastrální území požadovaných prací) :